Coach

Coaching finansowy to stosunkowo nowa forma coachingu, która koncentruje się na pomaganiu klientom w przezwyciężeniu ich trudności w osiąganiu określonych celów finansowych i aspiracji, które sobie wyznaczyli. Coaching finansowy to relacja jeden na jeden, w której coach pracuje, aby zapewnić zachętę i wsparcie mające na celu ułatwienie realizacji planów ekonomicznych klienta. Trener finansowy , zwany także trenerem finansowym , zazwyczaj koncentruje się na pomocy klientom w restrukturyzacji i zmniejszeniu zadłużenia, ograniczeniu wydatków, wypracowaniu nawyków oszczędzania i rozwijaniu dyscypliny podatkowej. Natomiast termin doradca finansowyodnosi się do szerszego grona profesjonalistów, którzy zazwyczaj dostarczają klientom produkty i usługi finansowe. Chociaż wczesne badania łączą coaching finansowy z poprawą wyników klienta, przed ustaleniem jakichkolwiek powiązań przyczynowych konieczna jest znacznie bardziej rygorystyczna analiza. [23]
Zdrowie i dobra kondycja
Główny artykuł: Coaching zdrowotny

Coaching zdrowotny jest uznawany za nowy sposób pomocy osobom w „radzeniu sobie” z ich chorobami i schorzeniami, zwłaszcza tymi o charakterze przewlekłym. [24] Coach użyje specjalnych technik, osobistego doświadczenia, wiedzy fachowej i zachęty, aby pomóc osobie coachowanej we wprowadzaniu zmian w swoim zachowaniu, jednocześnie dążąc do zmniejszenia ryzyka dla zdrowia i zmniejszenia kosztów opieki zdrowotnej. [25] Narodowe Towarzystwo Trenerów Zdrowia (NSHC) rozróżniło pojęcie trenera zdrowia od trenera odnowy biologicznej . [25]Według NSHC trenerzy zdrowia są wykwalifikowani „do prowadzenia osób z ostrymi lub przewlekłymi schorzeniami i/lub od umiarkowanego do wysokiego ryzyka zdrowotnego”, a trenerzy odnowy biologicznej zapewniają wskazówki i inspirację „dla innych „zdrowych” osób, które chcą utrzymać lub poprawić swoje ogólne ogólny stan zdrowia”. [25]
Praca domowa
Główny artykuł: Trener pracy domowej

Zobacz coach Wrocław

Coaching prac domowych koncentruje się na wyposażaniu ucznia w umiejętności potrzebne do odniesienia sukcesu w nauce. To podejście różni się od regularnych korepetycji, które zazwyczaj mają na celu poprawę wyników ucznia w określonym przedmiocie. [26]
W edukacji
Zobacz też: Psychologia coachingu § W edukacji i Tutor § Coaching akademicki

Coaching służy wspieraniu studentów, wykładowców i administratorów w organizacjach edukacyjnych. [27] W przypadku studentów możliwości coachingu obejmują współpracę z innymi studentami w celu poprawy ocen i umiejętności, zarówno akademickich, jak i społecznych; dla nauczycieli i administratorów coaching może pomóc w przejściu do nowych ról. [27]
Życie Sprawdź https://www.traininghouse.pl/coaching-biznesowy/

Life coaching to proces pomagania ludziom w identyfikowaniu i osiąganiu osobistych celów poprzez rozwijanie umiejętności i postaw, które prowadzą do usamodzielnienia. [8] [28] Coaching życiowy ogólnie zajmuje się takimi kwestiami, jak prokrastynacja, strach przed porażką, problemy w relacjach, brak pewności siebie, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym oraz zmiany w karierze, a często występuje poza środowiskiem pracy. [29] Systematyczne akademickie zaangażowanie psychologiczne w coaching życiowy datuje się od lat 80. XX wieku. [30] Sceptycy krytykowali koncentrację coachingu na samodoskonaleniu ze względu na jego potencjał do komercjalizacji przyjaźni i innych relacji międzyludzkich. [31]
Relacja
Zobacz też: Doradztwo w zakresie relacji

Coaching relacji to zastosowanie coachingu do relacji osobistych i biznesowych . [32]
Sporty
Główne artykuły: Coach (sport) i psychologia sportu § Coaching

W sporcie trener to osoba, która nadzoruje i trenuje drużynę sportową lub poszczególnych zawodników. Trenerzy sportowi zajmują się administracją, treningiem sportowym, trenerem zawodów oraz reprezentacją drużyny i zawodników. Przeprowadzone w 2019 r. badanie literatury na temat coachingu sportowego wykazało wzrost liczby publikacji, a większość artykułów zawierała podejście badań ilościowych. [33] Psychologia sportu pojawiła się w latach 90. XIX wieku. [34]
Wokal
Główny artykuł: trener wokalny

Zobacz https://www.traininghouse.pl/coaching-online-dla-firm/

Trener wokalny, znany również jako trener głosu (choć termin ten często odnosi się do osób zajmujących się mową i komunikacją, a nie śpiewem), jest nauczycielem muzyki , zwykle akompaniatorem fortepianu, który pomaga śpiewakom przygotować się do występu, często również pomagając im doskonalić swoją technikę śpiewu oraz dbać o i rozwijać swój głos, ale to nie to samo co nauczyciel śpiewu (zwany także „nauczycielem głosu”). Trenerzy wokalni mogą prowadzić prywatne lekcje muzyki lub warsztaty grupowe lub kursy mistrzowskie dla śpiewaków. Mogą również trenować śpiewaków, którzy odbywają próby na scenie lub śpiewają podczas sesji nagraniowej.